Προσθήκη ενοτήτων στο βιβλιοχτίστη: Ένοπλη Χαρά (Alfredo M. Bonanno)

 

Με πολύπλοκες δομές, π.χ. ένα κεφάλαιο με υποενότητες, η επιλογή μόνο του κεφαλαίου είναι πιθανό να επιλέξει μόνο τον τίτλο του κεφαλαίου, οπότε πιθανόν να θέλετε να επιλέξετε το κεφάλαιο και όλες τις υποενότητές του.

Η δομή του κειμένου φαίνεται παρακάτω.

 
Ενότητα
Επιλογή
Τίτλος, συγγραφέας, ημερομηνία...
I
II
III
IV
V
VI
IX
X
XI
Πηγές, σημειώσεις...